Dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động

Jan. 06, 2020

Dây chuyền sản xuất mới đi vào hoạt động


Xưởng tiêm vô trùng được xây dựng từ tháng 4 năm 2018, với tổng vốn đầu tư gần 10 triệu USD và diện tích xây dựng là 8.640 mét vuông, trong đó diện tích thanh lọc là hơn 1.600 mét vuông. Vào tháng 12 năm 2019, nó đã thông qua việc chấp nhận cGMP.

Xưởng có hai dây chuyền sản xuất, một dây chuyền sản xuất phun bột và một dây chuyền sản xuất tiêm tiệt trùng không hoàn thiện. Năng lực sản xuất hàng năm là 200 triệu lần tiêm bột và 20 triệu chai thuốc tiêm tiệt trùng không cuối cùng.

Trước: Sản xuất và cung ứng

Kế tiếp: Không ai