Nhiều sản phẩm hơn

Nhiều sản phẩm hơn

Mô tả Sản phẩm

Giải pháp / Đình chỉ tiêm

Không. tên sản phẩm Thông số kỹ thuật
1Dung dịch uống vitamin B tổng hợp
2Tiêm sắt dextran10%, 20%
3Tiêm vitamin tổng hợp
4Selenite natri và vitamin E tiêm0,1% + 5%
5Tiêm vitamin AD 3 E


Bột hòa tan trong nước / Premix

Không. tên sản phẩm Thông số kỹ thuật
1Bột hòa tan đa vitaminTheo yêu cầu
2Vitamin tổng hợp + Khoáng chất trộn sẵnTheo yêu cầu

Dung dịch uống / Đình chỉ

Không. tên sản phẩm Thông số kỹ thuật
1Dung dịch uống vitamin B tổng hợp
2Dung dịch uống Selenite natri và vitamin E0,5% + 10%, 0,1% + 5%