Sản xuất


Chúng tôi có các dây chuyền sản xuất Dung dịch / huyền phù cho thuốc tiêm, Bột pha tiêm, Bột / hỗn hợp hòa tan trong nước, Dung dịch uống và máy tính bảng, đặt tại các tòa nhà khác nhau.

Chúng tôi làm việc theo cùng tiêu chuẩn cao trong các cơ sở sản xuất của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cao và an toàn, có thể phù hợp với tiêu chuẩn BP hoặc USP.

Bằng cách liên tục tăng sức mạnh cạnh tranh cốt lõi của công ty, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng lâu dài.


Sản xuất