QA & QC


Hà Bắc Hope Harmony Pharma coi việc cải thiện sự tiến bộ của cùng ngành là nhiệm vụ và trân trọng giá trị rằng "chất lượng là vấn đề gây tử vong của công ty". Một hệ thống QA / QC hoàn chỉnh đã được thiết kế và được vận hành hiệu quả theo tiêu chuẩn GMP và các yêu cầu pháp lý liên quan theo tiêu chuẩn quốc tế. Bằng cách thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát trong quá trình theo yêu cầu của GMP cũng như áp dụng các thiết bị thử nghiệm tiên tiến bao gồm máy dò độ ẩm hoàn toàn tự động và chất lỏng hiệu suất cao, công ty dược phẩm Hope Hope Harmony đảm bảo chất lượng của nguyên liệu thô và thành phẩm và đảm bảo an toàn của chuỗi công nghiệp thực phẩm.


QA & QC